Begeleiding

Ouderbegeleiding
PMKT biedt laagdrempelige en praktische ondersteuning aan ouders/opvoeders, gericht op het versterken van de opvoedkundige vaardigheden. Het doel van de begeleiding is om ouders handvatten te geven om beter te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Aandachtspunten binnen de ouderbegeleiding kunnen zijn: u als opvoeder sterker maken, de dagstructuur binnen het gezin verbeteren, de communicatie binnen het gezin verbeteren, de ontwikkeling van uw kind stimuleren.

Supervisie & coaching
Persoonlijke ontwikkeling in je professie, een kernwaarde binnen de coaching en supervisie. Je eigen persoonlijke ontwikkeling doet ertoe, zeker wanneer je werkt met mensen. Of dat nu als therapeut, teamleider of docent is, je neemt jezelf altijd mee in de relatie met de ander. En die werkrelatie is een van de belangrijkste middelen om je werk als professional goed te kunnen doen. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, vergroot je bewustzijn en handelingsvaardigheid.