Supervisie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie is een persoonlijk leertraject, dat als eerste in dienst staat van je professionele ontwikkeling. Het is een krachtige manier om je kwaliteiten te verbeteren, inzicht te krijgen in wie je bent als professional en je handelingsvaardigheid te vergroten.

Een belangrijk middel daartoe is reflectie. Reflectie op jezelf en je eigen binnenwereld, op je handelen, voelen en denken. Niet de situaties op het werk staan centraal in de supervisie maar de manier waarop je daar mee omgaat. Het onderzoeken van jezelf, van je kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen. Wat je meebrengt aan missie, overtuigingen en persoonlijke geschiedenis en hoe zich dat verhoudt tot je professionele handelen.
Leerthema’s liggen vaak een laag dieper dan het uiterlijke handelingspatroon. Ze kunnen verbonden zijn aan je kindertijd en opvoeding, je culturele achtergrond etc, en worden zichtbaar via de overtuigingen en waarden die in jouw handelen verankerd liggen. Door te werken met leerthema’s, verbind je het verleden, het hier en nu en de toekomst, omdat ze altijd en overal een onderdeel vormen van jouw ervaring, denken en handelen. Je neemt jezelf altijd en overal mee naar toe. Voorbeelden van leerthema’s zijn: steeds hoge eisen aan jezelf en/of anderen stellen, moeite hebben met balans houden tussen werk en privé, je onzeker voelen, omgaan met stress, omgaan met conflicten, samenwerken, moeite met veranderingen, omgaan met macht, afstand en nabijheid.

Supervisie kan plaatsvinden binnen een individueel traject of in een klein groepje (maximaal 4 deelnemers). Een regulier supervisietraject beslaat tenminste 10 – 15 bijeenkomsten.

Als supervisor ben ik verbonden aan de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut (PMKT opleiding).