Lekker Actief en Gezond (LAG)

In opdracht van sportservice Zuid-Holland schrijf ik in samenwerking met diëtiste Gabrielle Frijns een programma voor kinderen en hun ouders met overgewicht. In dit programma wordt spelenderwijs een gezonde en actieve leefstijl aangeboden. De kinderen krijgen een jaar beweeglessen waarin voedingseducatie en gedrag wordt geïntegreerd. Ouders krijgen in twee ouderavonden en zes beweeglessen met hun kinderen handvatten aangereikt om met kleine aanpassingen ongewenst gedrag van hun kinderen te veranderen. Het doel van de cursus is de ouders te versterken in hun effectiviteit om vanuit een positieve insteek hun kind(eren) en zichzelf een gezonde leefstijl eigen te maken. Daarbij is gedrag de kapstok van het programma.

Voorwoord bewegingslessen uit het programmaboek van LAG
Als kinderen bewegen en spelen zijn ze daar als totale persoon bij betrokken. Ze handelen, denken en beleven in de bewegingssituatie. Het is de kunst om als beweegprofessional kinderen in hun totale persoon te begrijpen en aan te spreken. Via beweging krijgen zij de kans om hun capaciteiten te ontwikkelen zodat zij later op een eigen zinvolle manier in de samenleving kan functioneren. Zij oefenen behendigheid, leert een plan bedenken om een nieuwe behendigheid te leren, wordt geconfronteerd met afspraken, ontdekt wat zij leuk en niet leuk vinden, wat zij kunnen en leert rekening te houden met anderen. Door kindgerichte bewegingsactiviteiten te oefenen maken zij kennis met wat er leeft binnen de bewegingscultuur.

Kijken we naar gezondheid dan spreken we over lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Bewegen heeft van oudsher een belangrijke ‘gezondheidswortel’ in de betekenis van zichzelf ‘fysiek fit’ voelen. Werken aan fysieke fitheid betekent onder meer  een weerbaarheid opbouwen om fysieke inspanning te leveren. Bij kinderen ligt het accent op lichamelijk welbevinden. In het plezier van zich in beweging uit te leven en af te reageren voelen de kinderen de ‘eigen’ basisenergie aan. Van hieruit kunnen kwaliteiten zoals uithouding, kracht, lenigheid en snelheid opgebouwd worden. Het zichzelf krachtiger en weerbaarder voelen heeft een effect op het affectief beleven van het lichaam.

De wijze waarop het kind zichzelf beleeft heeft gevolgen op motorisch, cognitief en sociaal- emotioneel functioneren. Een kind dat onvoldoende, of slecht, heeft kunnen ervaren hoe zijn lichaam reageert in verschillende bewegingsituaties, mist het vertrouwen in zijn lichaam (zelfvertrouwen).

Het programmaboek met alle bijlagen die noodzakelijk zijn om het programma te kunnen draaien is te bestellen bij sportservice Zuid-Holland www.sportservicezuidholland.nl of info@sportservicezuidholland.nl.