Psychomotorische Kindertherapie

PMKT is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Zij kunnen b.v. moeilijk contact maken, zijn agressief of vertonen juist teruggetrokken gedrag. Behalve in het gedrag ziet men ontwikkelingsproblemen ook vaak terug in de motoriek. Denk hierbij aan houterig bewegen, overbeweeglijkheid of weinig of geen lichaamsbesef. Met behulp van psychomotorische kindertherapie wordt een kind aangesproken op zijn eigen kracht en kan daarmee nieuw en ander gedrag verwerven. Het doel van de therapie is om tot een gedragsverandering te komen of daaraan een bijdrage te leveren, waardoor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind zich beter kan ontplooien.