Duur & Kosten

Duur en intensiteit
PMKT is een individuele therapie voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt 45 minuten.

Kosten
Psychomotorische kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed onder de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. (zie links / NFG). Kijk in uw polis wat voor u van toepassing is.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor psychomotorische kindertherapie (NVPMKT) en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij het HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG).

De begeleiding kan worden betaald vanuit een PGB.