Wie ben ik

Mijn naam is Suzan Bik (1959). Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters. Kinderen en bewegen spelen een centrale rol in mijn leven. De interesse in het gedrag van kinderen, het bewegende kind en jeugdigen, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik nu als psychomotorisch kindertherapeut werk.

Mijn enthousiasme voor het werken met kinderen is al jong gestart (13 jaar) toen ik als jong meisje kinderen assisteerde tijdens een gymnastiek les. Niet alleen het bewegende kind, maar ook het zieke kind trok mijn aandacht,waardoor ik kinderverpleegkunde ben gaan studeren en een aantal jaren in het Juliana Kinderziekenhuis en later het Bronovo ziekenhuis in Den-Haag hebt gewerkt. Daar heb ik geleerd het kind en de ouders te begeleiden in moeilijke omstandigheden.

Na de geboorte van mijn eerste dochter ben ik gestopt met werken in het ziekenhuis en groeide mijn hobby dans en gymnastiekles geven uit tot een baan. En ook verloopt de ontwikkeling van mijn dochter op een manier die vele vragen opwekt. De relatie bewegen en gedrag intrigeert mij en in 1997 volg ik de opleiding tot psychomotorisch remedial teacher (PMRT). Ik leer letterlijk stil te staan om goed te kunnen zien hoe en vooral wat een kind beweegt. Opgedane kennis pas ik ook thuis toe en het werkt! Geprikkeld door de gedragskenmerken in het handschrift volg ik de opleiding tot schrijfpedagoog. Door de opgedane schriftpsychologische kennis leer ik gedragskenmerken uit het handschrift halen en schrijfbewegingen zo aan te bieden dat het kind weer in zijn eigen ritme komt. Dat resultaat is zo mooi te zien in het handschrift.

Als psychomotorisch remedial teacher/schrijfpedagoog start ik in 1999 mijn praktijk. Daarnaast geef ik les op het instituut voor schrijfpedagogische hulp en in groepsverband aan kinderen met een motorische achterstand en/of stoornis (3D-sport). In 2010 studeer ik af als psychomotorische kindertherapeut.

Vanuit mijn leergierigheid en passie voor mens en omgeving blijf ik op zoek naar kennis en ervaringen. Bijscholingen en verdiepingscursussen volgde ik op het gebied van kindertekeningen, drama, autisme, weerbaarheidtrainingen, trauma, rouw, hechting en symbooldrama, sherborne bewegingspedagogiek, vanuit de Kontekst een Taal erbij, metaforen, contextuele benadering, huilen boos en ruzie, hoogbegaafden (choochem), Sensorimotor psychotherapie. Workshops gegeven op het gebied van trauma, gehechtheid en lichaamsbesef.